Sayın Hasta / Hasta Yakını ;

*Şahsi Tedavi İçin Yurtdışından İlaç Teminine İlişkin Aşağıdaki kısa bilgilendirme notunu okuyarak Sorumlu Eczacılarımız ile iletişime geçiniz.


Ülkemizde ruhsatlandırılmamış ve/veya ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan ilaçların, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere yurt dışından reçete bazında veya acil durumlarda toplu temini ile söz konusu ilaçların bilimsel veriler doğrultusunda tıbbi, etik, hukukî ve akılcı kullanımını sağlamak amacıyla ;  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından aşağıda belirtilmiş olan (*¹,²,³) Kanun-Yönetmelik ve ilgili kılavuzlar da belirtilen yeterlikleri sağlayan firmalara yetki vererek hastalarımızın tedavilerinde kullanacakları ilaca en daha hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

  1. Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun – 984 Sayılı

  2. Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik -20/10/1999 Tarihli ve 23852 Sayılı    

  3. İlâçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları KılavuzuBAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER ;

1- Reçetenin Aslı

2- İlaç Kullanım Raporunun Aslı Veya Aslı Gibidir Onaylı Örneği (Reçeteyi Yazan Doktor veya Raporda ismi yer alan diğer Doktorlardan Biri Tarafından )

3- İlaca Bağlı Kurumlarca İstenen Diğer Evraklar

4- Hastanın T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi

Yukarıdaki belgeler tarafımıza kargo ile gönderilebilir veya elden teslim edilebilir.


Bilgilendirme ;

Temin İşlemleri nasıl yürütülür ?

Hasta tarafından Yetkili Tedarikçilere ulaştırılan ilaç talepleri , Sorumlu Eczacılar tarafından hemen incelenir. İlaç teminine esas olacak belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri Yetkili Ecza Deposu tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır.

Detaylar için : Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzunu İnceleyiniz.

http://www.titck.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=LQhpAmjgrUM=&UnitId=HGOkXJNwaWQ=Farma-Agora Ecza Deposu ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

Kırkkonaklar Mahallesi 329.Cadde no : 27/B 06610 Çankaya – Ankara

444 7 308

Tel:+90.312.4961654 / Fax:+90.312.4961634 / Mail: ithalilac@pharma-agora.com